Bedrijven

  • All Post
  • Algemeen
  • Bedrijven
  • DGA
  • Uncategorized
  • ZZP

februari 11, 2023/

Met ingang van 1 maart 2023 wordt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting verhoogd van 8% naar 10,5%. Het is aan te raden om te zorgen voor een realistische voorlopige aanslag 2023. Heb je nog geen voorlopige aanslag ontvangen dan is het aan te bevelen om die aan te vragen. Dat…

januari 28, 2023/

Wist jij dat als je een zzp’er die onder de KOR-regeling valt inhuurt je de gegevens van deze persoon moet doorgeven aan de belastingdienst? Vanaf 1 januari 2022 is de regeling melding uitbetalingen aan derden uitgebreid (voorheen IB47-regeling). Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen inhoudingsplichtigen voor de loonheffing en niet…

december 29, 2021/

Heeft jouw onderneming bestelauto’s die aan het personeel ter beschikking worden gesteld? Dan moeten de werknemers in principe belasting betalen over de bijtelling voor het privégebruik van de bestelauto. Rijdt jouw werknemer op jaarbasis minder dan 500 km privé met deze bestelauto? Dan kan de werknemer, net als voor een…

december 29, 2021/

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor werkgevers de plicht tot informatieverstrekking aan de Belastingdienst uitgebreid. Als u betalingen doet aan een natuurlijk persoon, moet de Belastingdienst worden geïnformeerd over een aantal zaken. Onder andere naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN en de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief kostenvergoedingen. De informatieplicht…

december 29, 2021/

Vanaf 1 januari 2022 mag een werkgever (onder voorwaarden) € 2 per thuiswerkdag onbelast vergoeden aan een werknemer. Hiervoor wordt een nieuwe gerichte vrijstelling ingevoerd. Voor structureel thuiswerken komt er een praktische regeling, die ook regelt hoe om te gaan met de dagen waarop een werknemer zowel thuis werkt als…

februari 27, 2021/

Als uw inkomen in 2020 sterk is gedaald vanwege de coronacrisis en u had in 2018 en 2019 een hoog inkomen, waarover u inkomstenbelasting heeft betaald dan kunt u om middeling van uw box 1 inkomens verzoeken over het tijdvak 2018, 2019 en 2020. Bij het middelen over dit tijdvak…

ORG

Volg ORG

KVK: 89004574

0