Neem contact op!

ORG, daar kun je op rekenen!

Telefoonnummer

06–14261848

Adres

Parijsboulevard 209, 3541 CS Utrecht, Kamernummer 214

Email

r.sival@orgaccountants.nl

Zoek je wat directer contact?

Via het formulier kun je je opmerking of vraag aan ons kenbaar maken. Wij nemen zo spoedig mogelijk na ontvangst, contact met je op.

  Accountant is een beschermde titel die bevoegd is om financiële jaaroverzichten te controleren, beoordelen en samenstellen. Een boekhouder verzorgt de financiële administratie zonder enige bevoegdheid.

  Nee, het opstellen van een jaarrekening is niet verplicht, wel het bijhouden van een administratie en het opstellen van een balans en winst- en verliesrekening.

  Dat is afhankelijk van wat je wilt gaan doen. Begin je als ZZP’er te ondernemen zonder het lopen van risico dan is een eenmanszaak aan te raden. Ga je risicovolle contracten aan, neem je personeel in dienst, etc. dan is een B.V. een optie. Het is aan te raden om een deskundige te benaderen voor advies.

  Als je risico loopt of als er sprake is van hoge winsten dan is het aan te raden om de eenmanszaak in te brengen in een B.V.

  Nee, dat is niet nodig. Dat kan wel vereist zijn bij de aanvraag van een financiering.

   

  Ja, een B.V. is een rechtspersoon en valt onder de regelgeving van het Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2.

   

  Ja, Net als bij notarissen en banken dienen cliënten zich bij accountants op grond van de WWFT (de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme) te legitimeren.
  De personeelsadministratie is meer dan alleen de loonadministratie. De loonadministratie bestaat uit berekeningen over de brutosalarissen die u met uw werknemers overeengekomen bent en waarover u belasting en sociale premies moet inhouden. De personeelsadministratie bestaat uit alle individuele personeelsdossiers. U legt individuele personeelsdossiers aan om snel een totaaloverzicht van een medewerk(st)er te hebben. Persoonsgebonden gegevens of gemaakte afspraken kunt u altijd gemakkelijk terugvinden. In een personeelsdossier komen vaak de volgende bescheiden voor:

   

  Rond de aanstelling

  Functiebeschrijving en de eventuele functieschaal;
  Personeelsadvertentie;
  Sollicitatiebrief met curriculum vitae (c.v.) en kopieën van relevante diploma’s;
  Eventueel psychologisch testrapport.

   

  Arbeidsvoorwaarden

  Arbeidsovereenkomst, met verwijzing naar eventuele CAO-bepalingen;
  Afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden, pensioenregeling, vergoedingen, winstdelingsregelingen en over eventueel privé-gebruik van zaken als een lease-auto, laptop of mobiele telefoon.

   

  Rond werkgeverslasten

  Loonbelastingverklaring/toegepaste heffingskorting, sofi-nummer;
  Eerste dagmelding;
  Eerste bericht loonaangifte;
  Eventuele wijzigingen in de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld salarisverhoging);
  Aanmelding voor de loondoorbetalingverzekering.

   

  Functioneren en loopbaanontwikkeling

  Eventueel loopbaanplan;
  Verslagen periodieke beoordelings- en/of functioneringsgesprekken;
  Eventuele individueel gemaakte afspraken;
  Eventuele studieaanvragen met bijbehorende afspraken;
  Eventuele ontslagbrief met alle bijbehorende stukken.

   

  Apart wordt geadministreerd:

  Kopie van het identiteitsbewijs (paspoort);
  Eventuele werkvergunning voor niet-ingezetenen.

   

  Zowel bij dienstverbanden voor onbepaalde tijd als bij (opeenvolgende) dienstverbanden voor bepaalde tijd legt u personeelsdossiers aan. De regelgeving rondom arbeidsovereenkomsten wijzigt regelmatig. Dus raadpleegt altijd een deskundige.

  ‘Investeren’ is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die meerdere jaren in de onderneming gebruikt worden. Bedrijfsmiddelen kunnen ook binnen uw eigen onderneming vervaardigd worden. De belastingwetgeving verstaat onder een investering een aanschaf of voortbrenging die tenminste € 450,- bedraagt.

   

  Investeringen beïnvloeden uw winst niet rechtstreeks. De waarde van gekochte bedrijfsmiddelen wordt gedurende de verwachte levensduur ten laste van de winst gebracht door middel van afschrijvingen. Deze afschrijvingen berekent u door de aanschafwaarde te verminderen met de eventuele restwaarde.

   

  De levensduur bepaalt u aan de hand van het verwachte nuttig gebruik ten behoeve van de onderneming. In de praktijk hanteert men meestal standaardtermijnen voor bepaalde typen bedrijfsmiddelen. Zo worden gebouwen doorgaans in 25 tot 30 jaar afgeschreven en machines in vijf jaar.

   

  De belastingwetgeving geeft alternatieven voor de afschrijvingsduur. In bepaalde situaties mag u willekeurig afschrijven. Ook komt u bij sommige investeringen in aanmerking voor een extra aftrek in de winstaangifte.

   

  De Accountant kent de regelgeving en kan bovendien de economische haalbaarheid van de aanschaf beoordelen. Bespreek daarom vóór de aanschaf uw investeringsplannen met uw Accountant.

  Het antwoord op deze vraag is o.a. afhankelijk van de volgende factoren:
  Het aantal kilometers dat zakelijk en privé wordt gereden;
  De cataloguswaarde van de auto. Dit is de nieuwwaarde inclusief BPM en BTW;
  De kosten van de auto, zoals verzekeringskosten, onderhoudskosten, motorrijtuigenbelasting, parkeergeld;
  Het gemiddelde brandstofverbruik.
  De fiscale bijtelling voor de betreffende auto
  Of het een éénmanszaak is of een BV
  Of gebruik wordt gemaakt van een youngtimer

   

  Op basis van bovenstaande gegevens kunnen we berekenen wat voordeliger is in uw geval.

   

  Privé auto

  Bij een privé auto kan er € 0,21 per kilometer worden gedeclareerd voor de zakelijke ritten. De kosten van de auto mogen niet in mindering worden gebracht op het resultaat. De btw op brandstofkosten en onderhoudskosten mogen gedeeltelijk worden teruggevorderd (naar rato van het aantal gereden zakelijke kilometers).

   

  Zakelijke auto

  Bij een auto van de zaak kunnen alle kosten die betrekking hebben op de auto ten laste van het bedrijfsresultaat worden gebracht. De btw mag volledig worden verrekend. Maar als er meer dan 500 km privé wordt gereden, komt er een bijtelling van 22% (of: 25, 20%, 14%) van de cataloguswaarde in het resultaat. Tevens  moet 2,7% (of: 1,5%) van de cataloguswaarde aan btw worden afgedragen aan de belastingdienst.

   

  Volg ORG

  KVK: 89004574

  0