Verlaging tarief eerste schijf inkomstenbelasting

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt verlaagd (-0,13%) als compensatie voor het verlagen van de zelfstandigenaftrek (zie punt 4). Tegelijkertijd wordt het tarief verhoogd als compensatie voor lagere zorgpremies (+0,06%) en dekking voor het verhogen van het kindgebonden budget en de ouderenkorting (+0,07%). In 2021 vallen de tariefsaanpassingen daardoor tegen elkaar weg. Het tarief wordt in 2022 verlaagd met 0,03%-punt en in 2023 en 2024 met 0,02%-punt.

Verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt verlaagd met € 113, om vervolgens in 2022 weer te worden verhoogd met € 77. Deze maatregel is nodig ter dekking van een budgettaire derving naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 13 maart 2020 over de IACK voor co-ouders.

Afbouw zelfstandigenaftrek versneld; arbeidskorting verhoogd

De afbouw van de zelfstandigenaftrek uit het Belastingplan 2020 wordt versneld. Vanaf 1 januari 2021 wordt de zelfstandigenaftrek van nu € 7.030 tot en met 2027 verlaagd met € 360 per jaar (in plaats van met € 250 per jaar) en per 1 januari 2028 met € 390 (in plaats van met € 280), en in de jaren daarna met € 110 tot uiteindelijk € 3.240 in 2036. De zelfstandingaftrek bedraagt hierdoor in 2021 € 6.670. Hiertegenover staat een verhoging van de arbeidskorting in 2021 met € 179. Zelfstandigenaftrek 2021 wordt € 6.670.