Vrijstelling voor de TOGS en de Subsidie vaste lasten

Er hoeft geen IB (box 1) of Vpb geheven te worden over de tegemoetkoming TOGS en de Subsidie vaste lasten. Eventuele terugbetalingen van de tegemoetkoming en de subsidie zijn ook niet aftrekbaar.

Lagere bijtelling voor elektrische auto met zonnepanelen

Voor een zonnecelauto bedraagt de korting op de bijtelling 10% van de cataloguswaarde. Het maximumbedrag van de korting van € 4.000 dat geldt voor een reguliere elektrische auto is niet van toepassing. Zonnecelauto’s zijn elektrische auto’s die zijn voorzien van geïntegreerde zonnepanelen waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat en de zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van ten minste 1 kilowattpiek.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte WKR (COVID-19)

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is goedgekeurd dat voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte in de WKR die voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die fiscale loonsom bedraagt. Deze goedkeuring wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 gecodificeerd.

Het percentage van 1,2% in de tweede schijf van de vrije ruimte in de WKR (het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000) wordt verlaagd naar 1,18%. Deze verlaging is – anders dan de verruiming voor de eerste € 400.000 – geen tijdelijke maatregel.