Hoe krijgen we meer vrouwen, vooral vrouwen met een kleur, in leidinggevende en bestuursfuncties? In de praktijk neem ik waar dat vrouwen met een kleur enorme kennis en kunde bezitten, maar vaak niet zichtbaar en/of beschikbaar zijn voor functies in het hogere segment. Uit ervaring weet ik dat het te maken kan hebben met het zelfbeeld, waarbij onzekerheid, trots, angst, het niet beheersen van de juiste sociale vaardigheden etc. een grote rol kunnen spelen.

Ik ben van beroep accountant en van nature een inspirator. Ik heb zelf een proces doorlopen van jarenlang in loondienst werken bij zowel de Big 4 als bij kleinere accountantskantoren. Na verloop van tijd had ik de ambitie om zelf iets op te bouwen, maar door onzekerheid durfde ik de stap niet te zetten. Ik heb ervaren dat mijn ambitie groot genoeg was om met een mental coach, Dieuwke Aberson (www.zelf-in-zicht.nl), aan de slag te gaan om mijn doel te bereiken. Het is gelukt en op 1 juli 2011 heb ik mijn accountantskantoor ORG Accountant & Belastingadviseur opgericht. Deze ervaring en het gevoel daarbij wil ik graag delen met vrouwen die een leidinggevende functie ambiëren of om een eigen onderneming te starten.

Mijn motto is :=x, door te delen kunnen we elkaar versterken en inspireren.

Vanuit dit principe ben ik op 5 juni 2010 een vrouwengroep gestart, genaamd Women’s Gathering, die nu 10 jaar bestaat. Deze groep bestaat uit circa 30 vrouwen met verschillende achtergronden die 2 keer per jaar bij elkaar komen en 1 keer per jaar een weekendje weggaan met als doel elkaar te inspireren, empoweren en motiveren om te groeien en te ontwikkelen. Het is fantastisch om te zien hoe wij als vrouwen, gedurende de 10 jaren dat de Women’s Gathering bestaat, gegroeid zijn in onze ontwikkeling.

Door de ervaringen die we met elkaar hebben opgedaan de afgelopen 10 jaren heb ik besloten om stichting Women’s Gathering Foundation op te richten om te zorgen voor meer diversiteit in de hogere segmenten van de arbeidsmarkt. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor jongeren met een sociaal maatschappelijk achterstand. Als lid van een Raad van Toezicht ervaar ik dat het effectief werkt om vrouwen, en met name ook vrouwen met een kleur, aan boord te hebben.

Stichting Women’s Gathering Foundation wil mensen en middelen ter beschikking stellen om middels mentoring, training en coaching vrouwen en jongeren te helpen, zodat zij de juiste ‘softskills’ beheersen die nodig zijn om hun zichtbaarheid te vergroten en toegang te krijgen tot netwerken in de hogere segmenten.

ORG Accountant & Belastingadviseur is de eerste sponsor van de stichting. De stichting zal samenwerkingsverbanden aangaan met bedrijven en instellingen. Wil je ervoor zorgen dat inclusiviteit en diversiteit niet alleen bij populaire termen blijven, maar dat ze worden onderbouwd met daadkracht dan kan het sponsoren van de stichting een stap zijn om daaraan bij te dragen. Ben je geïnteresseerd dan kun je contact opnemen via mail r.sival@orgaccountants.nl.