Het is goed dat we het onderwerp Racisme weer op de agenda hebben, waardoor de bewustwording wordt vergroot. Het zit in de mens om op basis van voorkeur en herkenbaarheid anderen toe te laten tot de inner-circle. Dat hebben we allemaal in ons. In mijn optiek maakt dat je nog niet tot een racist. Je wordt een racist als je puur op basis van iemands huidskleur tot uitsluiting van contact overgaat en zonder aanleiding negatieve gevoelens koestert. We zien een ontwikkeling dat steeds meer mensen zich gaan uitspreken tegen dit gedrag. Een ontwikkeling, waarin beide partijen zich kwetsbaar durven op te stellen. Tegelijkertijd praat men langs elkaar heen door alle emoties, waardoor men voorbijgaat aan de kern van het probleem: mensen uitsluiten op basis van huidskleur, mensen moedwillig kwetsen en beledigen op basis van huidskleur. Daar gaat het om in mijn optiek. Als we ons daarop concentreren en alle andere emoties uit het verleden laten rusten en lering daaruit trekken kunnen we een toekomst opbouwen, waarin we wel een verschil kunnen maken met elkaar. Door de keuzes van onze voorouders decennia geleden maken we met elkaar deel uit van deze samenleving.

Wat kunnen we doen met en voor elkaar? Bewustwording begint bij het onderwijzen op basis van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid leer je niet als je een traditie in standhoudt, waarbij een deel van de mensen in de samenleving als een karikatuur worden neergezet en dezelfde karikatuur wordt gebruikt door racisten om mensen met een donkere huidskleur uit te schelden. Naast het onderwijzen op basis van gelijkwaardigheid is het hervormen van de arbeidsmarkt een goede stap tot het creëren van kansen voor iedereen. Hervormen begint bij de leiding van bedrijven, politiek en organisaties die zich de volgende vragen kunnen stellen ‘Hoe ziet de samenstelling van het personeelsbestand eruit? Hoe ziet de samenstelling van het management eruit? Is er geen sprake van diversiteit dan kan je je zelf afvragen hoe dat komt en actie ondernemen. Voor inclusiviteit is het van belang dat in alle lagen binnen een bedrijf, organisatie en politiek er diversiteit aanwezig moet zijn. Dit geeft perspectief aan jongeren die met een opleiding bezig zijn en daardoor het vertrouwen kunnen krijgen dat ze een gelijkwaardige kans maken op een baan. We moeten dit met elkaar doen. Niet met de vingers wijzen, maar de handen in elkaar slaan en samen strijden voor een inclusieve samenleving. De veelzijdigheid en kleurrijkheid van de schepping is een mooi goed die wij hebben ontvangen van God. Laten we ernaar streven om gedurende de tijd die ons gegund is hier op aarde deze veelzijdigheid en kleurrijkheid goed in stand te houden door elkaar de ruimte en groei te gunnen die nodig is.