Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe KOR in werking. In plaats van de huidige belastingvermindering voor ondernemers, die minder dan € 1.883 btw moeten betalen op jaarbasis, geldt vanaf 1 januari 2020 een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) voor in Nederland gevestigde ondernemers die niet meer dan € 20.000 belaste omzet per jaar hebben.

Ondernemers die minder dan € 20.000 belaste omzet per jaar hebben kunnen kiezen voor deze nieuwe regeling. Het is niet verplicht. Wat zijn de gevolgen voor het kiezen van deze nieuwe regeling?

  • De btw op kosten en investeringen kunnen niet meer in aftrek worden gebracht.
  • Op de verkoopfacturen mag geen btw meer worden vermeld.
  • Er hoeft geen btw aangifte meer te worden ingediend.
  • De keuze voor de vrijstelling geldt 3 jaar, tenzij er sprake is van overschrijding van de grens van € 20.000.
  • Bij overschrijding van de grens van € 20.000 moet direct melding worden gemaakt bij de belastingdienst. Dit kan gedaan worden middels het afmeldformulier op de website van de belastingdienst.

De nieuwe KOR geldt in tegenstelling tot de oude niet alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, maar ook voor rechtspersonen, zoals B.V.’s, stichtingen etc.

Ondernemers die vanaf 1 januari 2020 gebruik willen maken van deze regeling moeten zich vóór 20 november 2019 aanmelden met het aanmeldformulier op de website van de belastingdienst. Als de aanmelding vóór 20 november 2019 binnen is bij de belastingdienst kunnen de regels van de nieuwe KOR toegepast worden op de btw aangifte van het eerste kwartaal 2020. Als de aanmelding later binnenkomt dan verschuift de ingangsdatum naar het eerstvolgende tijdvak.

Tip: bespreek eerst goed met jouw adviseur wat handig is in jouw geval, want als je hiervoor kiest zit je er 3 jaar aan vast, tenzij je meer dan € 20.000 aan omzet gaat maken.