Voorziening vormen: Weet je redelijk zeker dat je in 2019 bepaalde (grote) uitgaven moet doen? Dan kun je misschien nu alvast jouw winst over 2018 verlagen door een voorziening te vormen. Een voorziening mag je alleen vormen voor toekomstige uitgaven, als die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2018 of eerder. De toekomstige uitgaven moeten bovendien toe te rekenen zijn aan de jaren 2018 en eerder.

Verwachte uitgaven/kosten naar voren halen: Als je over 2018 winst gaat maken dan kun je ervoor kiezen om jouw fiscale winst te verlagen door geplande uitgaven/kosten in 2019 al in 2018 te doen. Het moet gaan om kosten die ten laste van het resultaat kunnen worden gebracht. Investeringen in bedrijfsmiddelen moeten geactiveerd worden, maar voor startende ondernemers geldt de willekeurige afschrijving.

Fiscale aftrekposten: Benut de investeringsaftrek en de ondernemersfaciliteiten, zoals de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling etc.