In mei 2016 trad de nieuwe EU-privacy-verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking. Organisaties en bedrijven hebben 2 jaar de tijd gehad om hun bedrijfsvoering daarop -conform deze eisen- in te richten.

Op 25 mei 2018 verstrijkt de deadline en moeten organisaties en bedrijven aan een aantal eisen voldoen, op straffe van boetes en/ook kans om aansprakelijk te worden gesteld. Een belangrijke verandering is ook dat sterker de nadruk wordt gelegd op organisatorische en technische waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens om privacy-risico’s tegen te gaan. Ook in mijn dienstverlening heb ik te maken met deze nieuwe EU-privacy-verordening en zal ik daar waar nodig nieuwe contracten moeten opstellen, waarin afspraken worden gemaakt om privacy-risico’s te ondervangen en ook waarborgen treffen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Heb je in jouw bedrijf te maken met het verwerken van persoonsgegevens dan wil ik je aanraden om op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te lezen welke stappen je moet nemen om jouw bedrijf privacy-proof te maken (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).