De overheid wil schijnzelfstandigheid tegengaan, maar het lijkt niet te lukken om goede regelgeving te verzinnen die praktisch goed uitvoerbaar is. De VAR bleek niet voldoende dekking te bieden en werd kort vervangen door de BGL = Beschikking Geen Loonheffing, die op haar beurt ook niet voldeed en al snel werd vervangen door de Wet DBA. Het was geen verrassing toen ook bleek dat de Wet DBA ook niet de lading dekte. Het kabinet Rutte-III gaat een poging wagen met de nieuwe wetgeving voor ZZP-ers. Wat houdt de nieuwe wetgeving in? Een korte samenvatting:

  • Er is sprake van een dienstbetrekking indien: laag tarief en langere duur bij dezelfde opdrachtgever of laag tarief en reguliere activiteiten verrichten bij opdrachtgever (laag tarief = € 15 -€ 18 en langere duur = langer dan 3 maanden).
  • Er is geen sprake van een dienstbetrekking (opt-out) indien: hoog tarief en kortere duur bij dezelfde opdrachtgever of hoog tarief en niet reguliere activiteiten verrichten bij opdrachtgever (> € 75 en korter dan 1 jaar).
  • Opdrachtgeversverklaring via webmodule: bij een uurtarief > € 18 en < € 75 moet de opdrachtgever via een webmodule een aantal vragen beantwoorden. Indien deze naar waarheid is ingevuld biedt het zekerheid aan de opdrachtgever, dus vrijwaring voor de loonheffingen. Deze vrijwaring lijkt geen doorwerking te hebben naar de fiscale positie van de ZZP-er zelf. Dus als ZZP-er moet je ervoor zorgen dat je voldoet aan de voorwaarden voor het ondernemerschap: zelfstandigheid, ondernemersrisico, meerdere opdrachtgevers, reclame maken etc.