De rechtbank Midden-Nederland heeft in een beroepszaak, waarin een vrouw bij UWV een zwangerschaps- en bevallingsuitkering had aangevraagd voor een bevalling in 2005, terwijl zij werkzaam was als zelfstandige en die door UWV werd afgewezen, geoordeeld dat de vrouw alsnog recht had op een uitkering of vervangende schadevergoeding. De rechtbank Amsterdam daarentegen heeft in 2 soortgelijke zaken geoordeeld dat er geen recht was op een uitkering. UWV is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland en heeft hoger beroep aangetekend bij de Centrale Raad voor Beroep (CRvB). Als de CRvB in de hoger beroepszaak beslist dat UWV alsnog een uitkering moet verstrekken, zal UWV vrouwen die in de periode van 2004 tot 2008 zijn bevallen en werkzaam waren als zelfstandige een redelijke termijn gunnen om een aanvraag in te dienen. Het is volgens UWV, voor het zeker stellen van uitkeringsrechten, niet noodzakelijk om nu al een uitkeringsaanvraag te doen. De verwachting is dat de CRvB nog voor het eind van dit jaar een uitspraak gaat doen. Ben jij de zelfstandige waar het om gaat dan is het aan te bevelen om de actualiteiten in de gaten te houden. ORG denkt met je mee en doet dat dus ook!