Aftrek van alle zakelijke kosten

Ga na of alle zakelijke kosten zijn verwerkt in de administratie. De kosten die via de zakelijke bankrekening zijn betaald zitten ongetwijfeld in de administratie, maar het gaat met name om zakelijke kosten die privé zijn betaald. Vergeet deze niet mee te nemen.

Doorbelasting kilometervergoeding privé-auto

Gebruik je de privé-auto voor zakelijke doeleinden vergeet niet dan de zakelijke kilometers bij te houden. Deze mag je tegen € 0,19 per km doorbelasten aan de onderneming. Deze € 0,19 moet alle autokosten dekken. Het is niet de bedoeling dat je daarnaast nog bijvoorbeeld parkeerkosten ten laste van de onderneming brengt. Daarnaast mag je de btw op de verbruikskosten van de auto (onderhoud, brandstof etc.) gedurende het jaar in aftrek brengen, maar aan het eind van het jaar moet er een correctie voor privé-gebruik gemaakt worden. Aangezien deze btw over het algemeen onder € 1.000 ligt adviseer ik om niet gedurende het jaar deze btw af te trekken, maar de bonnen te bewaren en aan het eind van het jaar te kijken of er überhaupt sprake is van aftrek.