Ben je aandeelhouder en tevens bestuurder van jouw vennootschap dan moet de jaarrekening 2016 vóór 8 november 2017 gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel, tenzij in de statuten is opgenomen dat ondertekening van de jaarrekening niet geldt als vaststelling. In dat geval geldt dan niet de termijn van 10 maanden + 8 dagen, maar 12 maanden en moet de jaarrekening 2016 vóór 31 december 2017 worden gedeponeerd. Tip: kijk goed in de statuten wat er is opgenomen over de vaststelling van de jaarstukken.

Hieronder vind je een samenvatting van de nieuwe termijnen vanaf boekjaar 2016:

Opmaken Maximaal uitstel Vaststelling Uiterlijk deponeren
BV: alle bestuurders zijn aandeelhouders 5 maanden 5 maanden n.v.t. 10 maanden en 8 dagen
BV: niet alle bestuurders zijn aandeelhouders 5 maanden 5 maanden 2 maanden 12 maanden