Met ingang van 1 januari 2017 zijn DGA’s van een innovatieve startup niet langer verplicht om zichzelf een salaris uit te keren van minimaal € 44.000 (gebruikelijkloonregeling). Zij mogen zichzelf de eerste 3 jaar van de startup een minimumloon geven, zodat zij financiële ruimte hebben om te kunnen investeren in de onderneming.