Na alle media aandacht rond het arrest van de Hoge Raad van 12 augustus 2016 is in het belastingplan 2017 voorgesteld om vanaf 1 januari 2017 de aftrekbaarheid van de kosten van een werkruimte in de huurwoning te beperken. Tot deze datum was er geen onderscheid tussen zelfstandige en onzelfstandige werkruimte in de huurwoning. Door deze reparatie is er geen verschil meer in de behandeling van de werkruimte in de eigen woning en de huurwoning. Als je als ondernemer vanuit de huurwoning werkt, maar je hebt geen zelfstandige werkruimte (voorzien van eigen opgang, sanitair etc.) dan mag je de kosten van de werkruimte niet meer in aftrek brengen. Er is voor bestaande gevallen niet voorzien in een overgangsrecht, dus vanaf 1 januari 2017 is aftrek niet meer mogelijk als je geen zelfstandige werkruimte hebt.

Om de pijn voor ondernemers en resultaatgenieters te verzachten is bedacht om het percentage van de aftrekbeperking van gemengde kosten van 73,5% te verhogen naar 80% voor de inkomstenbelasting, maar niet voor de vennootschapsbelasting. Leuker kunnen wij het niet maken………….