Uitstel belastingbetaling

Als je belasting moet betalen en je kunt het bedrag niet op tijd voldoen dan kun je telefonisch uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst verleent maximaal 4 maanden uitstel van betaling als aan enkele voorwaarden is voldaan. De eerste voorwaarde is dat de totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 moet bedragen. De tweede voorwaarde is dat er nog geen dwangbevel is opgelegd en de derde voorwaarde is dat er geen vergrijpboete in de openstaande belastingschulden zitten.

Kleine ondernemersregeling

Heb je dit jaar weinig omzet dan zou het kunnen betekenen dat je onder de Kleine ondernemersregeling (KOR) valt. Dat is het geval als je per saldo minder dan € 1.345 of minder dan € 1.883 aan btw moet betalen. Als het saldo minder dan € 1.345 is hoef je helemaal geen btw te betalen. Mocht je tegen de grens aanlopen dan zou je kunnen overwegen om niet in december te factureren, maar in januari 2017. De factuurdatum is bepalend voor de verschuldigdheid van btw.

Auto van de zaak

Ben je van plan om een zakelijke auto aan te schaffen dan is het handig om deze maand nog goed uit te zoeken wat fiscaal handig is. Voor de plug-in hybride geldt nu nog een bijtellingspercentage van 15% (of 21% voor auto’s met een uitstoot tussen 50 en 106). Denk je eraan om een auto aan te schaffen met een uitstoot van meer dan 106 CO2 dan is het handig om deze in 2017 aan te schaffen. Vanaf 2017 geldt voor alle auto’s van de zaak een bijtellingstarief van 22% in plaats van 25%, behalve voor electrische auto’s (4%).  Je kan ook besluiten om een auto ouder dan 15 jaar te kopen, want dan geldt een bijtellingspercentage van 35% over de waarde in het economisch verkeer.