Wijziging voorlopige aanslag

Ga na of de voorlopige aanslag 2016 en straks die van 2017 conform de werkelijkheid zijn. Als blijkt dat je meer winst hebt gemaakt en daardoor meer belasting moet betalen is het handig om de voorlopige aanslagen te wijzigen. Het door de belastingdienst gehanteerde rentepercentage bedraagt voor de inkomstenbelasting 4% en voor de vennootschapsbelasting 8% vanaf 1 juli van het volgend jaar.

Als je nog geen voorlopige aanslagen ontvangt en je weet dat je over 2016 winst hebt gemaakt en belasting moet gaan betalen dan is het handig om een voorlopige aangifte in te dienen.

In het geval van voorlopige teruggave is het verstandig om bij het veranderen van het inkomen tijdig de voorlopige aanslagen te wijzigen, zodat niet het risico van het terugbetalen van belastingen met rente wordt gelopen.

Ondernemersaftrek

Als je in 2016 hebt voldaan aan het urencriterium van 1.225 uren en meer dan 50% van de tijd hebt besteed aan de onderneming dan kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek van € 7.280 (deze laatste eis kan een probleem zijn voor mensen die naast het ondernemen in loondienst zijn). Voor startende ondernemers geldt het grotendeelscriterium van 50% de eerste 5 jaar nog niet. Zij hebben recht op de startersaftrek van € 2.123 (3 keer). Het is belangrijk dat je de uren kan verantwoorden en daarom is het advies om alle uren die besteed zijn aan de onderneming goed bij te houden.

Voor de toepassing van de MKB-winstvrijstelling van 14% hoef je als ondernemer niet aan het urencriterium te voldoen.

Middeling

Heb je te maken met schommelende belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) over verschillende jaren pas dan middeling toe. Het toepassen van deze faciliteit kan leiden tot belastingteruggave. De aangiften over de verschillende jaren moeten wel definitief zijn vastgesteld.