In de media staat het er bol van. ZZP’ers mogen hun huurkosten aftrekken. Het wordt gebracht alsof dit een nieuwe fiscale faciliteit is. Iedereen is weer druk hiermee. Zelf politici staan weer op om kamer vragen te stellen. Naar aanleiding van deze berichtgeving voel ik mij als accountant en belastingadviseur verplicht om een nuancering aan te brengen in het verhaal.

Deze fiscale faciliteit is niet nieuw. Onder meer zijn er in 2008 en 2009 al uitspraken geweest van het Gerechtshof Amsterdam (GHAMS: 2008:BG0963) en Rechtbank Arnhem (RBARN:2009:BL2190), waarin men al tot de conclusie kwam dat het huurrecht tot het keuzevermogen behoort (men kan kiezen om het als het privévermogen of als bedrijfsvermogen te etiketteren).

Deze faciliteit pas ik dan ook al jaren toe voor klanten die daarvoor in aanmerking komen, want er zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Deze voorwaarden zijn o.a.:

  1. De werkruimte in de huurwoning moet voor meer dan 10% voor de onderneming worden gebruikt.
  2. Het huurrecht moet als ondernemingsvermogen worden geëtiketteerd bij start van de onderneming of bij het eerste gebruik van de woning. Alleen in geval van een ingrijpende verandering mag je her-etiketteren.

Als je aan de voorwaarden voldoet mag je alle huurkosten aftrekken en tegelijkertijd moet er een bijtelling plaatsvinden van 1,85% (2016) van de WOZ-waarde. Het kan fiscaal gezien dus interessant zijn.

Dus het is niet zo dat vanaf nu alle ZZP’ers die vanuit een huurwoning werken alle huurkosten mogen aftrekken. Laat je niet gek maken door de media, maar ga met jouw accountant, boekhouder of belastingadviseur in gesprek om naar jouw situatie te kijken. Op de website van de belastingdienst is ook een rekenhulp opgenomen.